Εκτύπωση

Πληροφορίες σύμφωνα με την § 5 TMG

MICHEL GmbH
Röttbacher Strasse 24
97892 Kreuzwertheim

Εμπορικό μητρώο: HRB 8044
Δικαστήριο μητρώου: Registergericht AG WÜ

Εκπροσωπείται από:
Michel

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +49 (0) 9342-964820
Φαξ: +49 (0) 9342-964828
E-mail: mg@michel-gmbh.com

ΑΦΜ ΦΠΑ

Αριθμός αναγνώρισης φόρου επί των πωλήσεων σύμφωνα με το άρθρο 27 α Umsatzsteuergesetz:
DE 199205483

Λεπτομέρειες της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης

Επωνυμία και έδρα του ασφαλιστή:
AachenMünchener Lebensversicherung AG
AachenMünchener-Platz 1
52064 Aachen

Περιοχή ισχύος της ασφάλισης:
EU

Επίλυση διαφορών στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας στο παραπάνω αποτύπωμα.

Επίλυση καταναλωτικών διαφορών/Οικουμενική Επιτροπή Διαιτησίας

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.